Monteringsbolaget

Varför Kabelsanering?

  • Sladdsanering underlättar i ert dagliga arbete på kontoret alt, skapar ett rent snygg hem.
  • Det förebygger olyckor såsom fastna i kablar och att något går sönder.
  • En trasselfri miljö förebygger driftstopp och att något rycks ut och fastnas i därmed förlora viktig data.
  • Med snyggt gömda kablar får ni en renare arbetsmiljö och bättre ordning på arbetsplatsen vilket i sin tur leder till högre trivsel och bättre prestationer.

Monteringsbolaget har lång erfarenhet av kabelsanering. Vid en sanering ordnar vi upp era sladdar, tar bort överflöd, gömmer och skapar en fri arbetsyta. För dig som kund minskar risken för trassel. En kabel som dras ut av misstag kan i värsta fall leda till kostsamma driftstopp alt. förlorad data.

I privata hemmet kan en kabelsanering innebära t.ex. att vi gör snygga lösningar med era tv-kablar eller kablar från ljudanläggningar. Monteringsbolaget gör kabelsaneringen helt efter efter era önskemål.

Självklart uppdaterar vi oss ständigt och har dom senaste lösningarna samt produkterna, vill ni så kan vi även färganpassa era kablar och kontakter.  gör även speciallösningar som t.ex. byter ut golvsocklar till ihåliga modeller där ni sen kan dra alla media samt data och ha ett sladdfritt hem.

Lösningar för kabelsanering

För och efterbilder från kunder